Witaj, Subskrybuj nas newsletter i bądź na bieżąco.

April 20, 2024
Przedszkole

Zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu – Scenariusze – Kto może prowadzić?

Jako pedagog z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi w przedszkolu znam dobrze wyzwania związane z organizacją zajęć rewalidacyjnych. W niniejszym artykule chcę podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie tworzenia efektywnego i angażującego programu rewalidacji dla najmłodszych.

Działania rewalidacyjne mają kluczowe znaczenie dla wsparcia rozwoju dzieci z różnymi potrzebami edukacyjnymi, dlatego ich właściwa organizacja i przeprowadzenie to fundament dobrego startu w edukacji i życiu.

 • Zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu wymagają specjalnych kwalifikacji i muszą być dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci.
 • Czas trwania i metody pracy winny być adekwatne do możliwości psychofizycznych przedszkolaków.
 • Dokumentacja zajęć jest kluczowa dla oceny postępów i jest prowadzona w formie dziennika.
 • Można organizować grupowe zajęcia rewalidacyjne, które rozwijają umiejętności społeczne dzieci.
 • Scenariusze zajęć rewalidacyjnych obejmują zarówno naukę umiejętności praktycznych, jak i radzenia sobie w sytuacjach społecznych.

Zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu – organizacja i prowadzenie

Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym wymagają szczególnej organizacji i przygotowania ze względu na specyfikę ich potrzeb rozwojowych. Istotne jest stworzenie bezpiecznego i stymulującego środowiska, które zachęci dzieci do aktywnego uczestnictwa i nauki. Każda sesja powinna być dobrze zaplanowana, uwzględniając indywidualne cele edukacyjne dla każdego dziecka.

 • Prowadzenie zajęć zgodnie z indywidualnymi potrzebami każdego dziecka
 • Użycie różnorodnych metod i środków dydaktycznych
Warto przeczytać  Zimowa praca plastyczna przedszkole - 7 prostych pomysłów!

Kto może prowadzić zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu? Wymagane kwalifikacje

Zgodnie z przepisami, zajęcia rewalidacyjne mogą prowadzić osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Wymaga się od nich nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również umiejętności praktycznych pozwalających na efektywną pracę z dzieckiem z określonymi potrzebami edukacyjnymi.

 • Pedagog specjalny, logopeda, terapeuta pedagogiczny – to przykłady specjalistów uprawnionych do pracy rewalidacyjnej
 • Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki specjalnej

Czas trwania zajęć rewalidacyjnych w przedszkolu

Długość zajęć rewalidacyjnych w przedszkolu zależy od wieku i możliwości psychofizycznych dzieci. Jest to czas dostosowany do ich koncentracji i potrzeb:

 • Dla dzieci w wieku 3–4 lata zajęcia trwają około 15 minut
 • Dla dzieci w wieku 5–6 lat zajęcia trwają około 30 minut

Odpowiednie dokumentowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela w ramach rewalidacji

Dokumentacja zajęć rewalidacyjnych jest kluczowym elementem pracy nauczyciela, który umożliwia śledzenie postępów dziecka i adaptację metod zarówno na bieżąco, jak i w perspektywie długoterminowej.

 • Prowadzenie dziennika zajęć, w którym zapisujemy cele, metody, postępy i wnioski
 • Indywidualny program pracy z dzieckiem lub program pracy grupy w przypadku zajęć grupowych

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych z dzieckiem w wieku przedszkolnym – Dziś jedziemy w podróż

Zajęcia rewalidacyjne mogą przybierać formę zabaw edukacyjnych, które są jednocześnie angażujące i terapeutyczne. Na przykład zajęcia o tematyce podróży potrafią rozwijać różne umiejętności dziecka.

 • Cel ogólny: rozwijanie sprawności językowej i komunikacyjnej, ćwiczenie koncentracji uwagi
 • Proponowany przebieg: zabawa na rozgrzewkę, ćwiczenia praktyczne związane z podróżowaniem

Utrwalanie umiejętności wykonywania domowych obowiązków – scenariusz zajęć rewalidacyjnych

Scenariusz zajęć koncentrujący się na utrwalaniu umiejętności praktycznych to doskonały sposób na przygotowanie dzieci do samodzielności w codziennym życiu.

 • Zabawa na rozgrzewkę, np. „Zgadnij jaki to przedmiot”
 • Praktyczne działania związane z wykonywaniem domowych obowiązków

Kształtowanie właściwej reakcji w kłopotliwych sytuacjach społecznych – scenariusz zajęć rewalidacyjnych

Scenariusz zajęć, który skupia się na rozpoznawaniu i radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami społecznymi.

 • Cel: rozwijanie kompetencji społecznych
 • Działań: grupowe dyskusje, zabawy roli, scenki sytuacyjne
Warto przeczytać  Dzień dentysty w przedszkolu. Scenariusz i pomysły na zabawy [2024]

Grupowe zajęcia rewalidacyjne – czy można organizować je w przedszkolu?

Grupowe zajęcia rewalidacyjne zdają się być wyzwaniem, natomiast są możliwe do przeprowadzenia i mogą przynosić korzyści wszystkim uczestnikom.

 • Możliwość organizacji przy odpowiedniej liczbie dzieci i dostosowaniu zajęć do potrzeb grupy
 • Działania grupowe wspierające rozwój społeczny i emocjonalny dzieci

Podsumowanie

Rewalidacja w przedszkolu to ważny proces adaptacji i wspierania rozwoju dzieci z różnymi potrzebami edukacyjnymi. Odpowiednio przygotowane i prowadzone zajęcia rewalidacyjne to fundament dla przyszłych sukcesów edukacyjnych małych uczniów. Istnieje wiele form i metod pracy, które mogą być dopasowane do indywidualnych wymagań dziecka, uwzględniając zarówno czas trwania, jak i kwalifikacje nauczyciela czy sposób dokumentowania postępów.

Jakie są cele i charakter zajęć rewalidacyjnych przeprowadzanych w przedszkolach?

Zajęcia rewalidacyjne mają na celu wspieranie dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością poprzez dostosowane metody terapeutyczne. Przeznaczone są m.in. do usprawniania, doskonalenia oraz stymulowania zdolności i umiejętności dzieci, a także do pracy nad korygowaniem ich niedoborów rozwojowych bądź ograniczeń. Podstawą do skorzystania z zajęć rewalidacyjnych jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Jaki jest minimalny wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych w przedszkolach?

W kontekście przedszkoli, wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych nie jest ustalony w taki sposób jak w szkołach, gdzie minimalna liczba godzin jest z góry określona (2 godziny tygodniowo na ucznia). W przypadku przedszkoli, decyzja o liczbie godzin rewalidacji jest indywidualna i powinna być dostosowana do potrzeb oraz możliwości danej placówki i ucznia z niepełnosprawnością.

Jakie aktywności są realizowane podczas zajęć rewalidacyjnych w przedszkolu?

Podczas zajęć rewalidacyjnych w przedszkolu przeprowadza się różnorodne ćwiczenia dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka. Może to obejmować m.in. usprawnianie motoryki małej, rozwój percepcji słuchowej, wspieranie rozwoju mowy, stymulowanie procesów poznawczych oraz rozwijanie kompetencji społecznych.

Kto jest uprawniony do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych dla przedszkolaków?

Osoby prowadzące zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu powinny posiadać specjalistyczne kwalifikacje zgodne z rodzajem niepełnosprawności dzieci, z którymi pracują. Nauczyciele i terapeuci z odpowiednim przygotowaniem zapewniają profesjonalne wsparcie w celu maksymalnego rozwoju potencjału każdego dziecka uczestniczącego w zajęciach rewalidacyjnych.

Warto przeczytać  Wizyta św. Mikołaja w przedszkolu - Scenariusz uroczystości