Witaj, Subskrybuj nas newsletter i bądź na bieżąco.

April 19, 2024
Organizacja

Jak napisać wypowiedzenie z przedszkola – poradnik krok po kroku

Rodzice podejmując decyzję o wypowiedzeniu miejsca w przedszkolu dla swojego dziecka, mogą kierować się różnymi przyczynami: zmiana miejsca zamieszkania, inspekcja innej placówki edukacyjnej lub osobiste przesłanki dotyczące dobra dziecka. Ważne, aby proces ten przebiegał z zachowaniem wszystkich formalności.

Wypowiedzenie przedszkola nie jest procesem złożonym, ale wymaga dopełnienia kilku istotnych kroków.

 • Przygotuj podanie o rezygnację, pamiętając o kluczowych informacjach i dokumentach.
 • Zwróć uwagę na terminy i zasady formalne przedszkola.
 • Złóż podanie osobiście lub pocztą, zachowując jego kopię.

Podanie o rezygnację z przedszkola – kiedy jest wymagane?

Podanie o rezygnację z miejsca w przedszkolu jest zwykle wymagane, gdy rodzice chcą zakończyć opiekę swojego dziecka w danej placówce przed zakończeniem roku szkolnego. Większość przedszkoli ma swoje regulaminy, które precyzują sposób i terminy na złożenie takiego podania.

Dokument ten jest podstawą do formalnego skreślenia dziecka z listy przedszkolaków, dlatego ważne jest, aby złożyć go w odpowiednim czasie i formie.

Kluczowe informacje, które muszą znaleźć się w podaniu o wypisanie dziecka z przedszkola

Podanie o wypisanie dziecka z przedszkola powinno zawierać:

 • Dane personalne dziecka oraz rodziców lub prawnych opiekunów.
 • Pełna nazwa przedszkola i adres, z którego dziecko jest wypisywane.
 • Data złożenia wypowiedzenia oraz planowana data wyjęcia dziecka z przedszkola.
 • Powód rezygnacji – choć nie jest to wymóg, to informacja taka może być istotna dla przedszkola.
 • Podpis rodziców lub prawnych opiekunów, upoważniających do decydowania o dziecku.
Warto przeczytać  Dzień Babci i Dziadka 2024: Celebrowanie Miłości i Tradycji

Ujęcie tych informacji w przejrzysty sposób pomoże uniknąć nieporozumień oraz przyspieszy procedurę.

Wzór podania o rezygnację z przedszkola – jak skonstruować skuteczny dokument

Skuteczne podanie o rezygnację powinno być zwięzłe i precyzyjne. Nie musi to być długi dokument, ważne aby zawierał wszystkie niezbędne informacje. Poniżej znajduje się wzór podania:

[Imię i nazwisko rodzica]
[Adres]
[Telefon kontaktowy]
[Email (opcjonalnie)]

[Pełna nazwa i adres przedszkola]
[Data]

Podanie o rezygnację z przedszkola

Szanowni Państwo,

W związku z [wstaw powód rezygnacji], zwracam się z prośbą o wypisanie z dnia [wstaw datę wypowiedzenia] mojego dziecka [imię i nazwisko dziecka] z przedszkola [nazwa przedszkola].

Z wyrazami szacunku,
[Podpis/-y rodzica/-ów]

Dokument powinien być czytelny i inicjowany przez obu rodziców, o ile nie ma przeciwwskazań prawnych.

Terminy i zasady formalne związane z rezygnacją z przedszkola

Przy wypowiadaniu miejsca w przedszkolu należy uwzględnić kilka kwestii:

 • Szczególne terminy uregulowane w przepisach wewnętrznych przedszkola.
 • Okres wypowiedzenia, który może wynosić od jednego miesiąca do nawet trzech.
 • Możliwość rezygnacji w trakcie miesiąca oraz ewentualne skutki finansowe tego kroku.

Te aspekty są istotne, aby uniknąć dodatkowych kosztów czy problemów z rezygnacją.

Dokumenty dodatkowe potrzebne przy rezygnowaniu z miejsca w przedszkolu

W niektórych przypadkach, przy rezygnacji z miejsca w przedszkolu, mogą być wymagane dodatkowe dokumenty:

 • Kopia decyzji o przyjęciu dziecka do przedszkola – jako dowód na istniejące miejsce.
 • Oświadczenia lub podania dotyczące np. uregulowania wszelkich zobowiązań finansowych wobec przedszkola.

Warto zawsze sprawdzać wymagania właściwego przedszkola w tym zakresie.

Jak złożyć podanie o rezygnację z przedszkola – krok po kroku

 1. Sprawdzenie regulaminu przedszkola w kwestii wypowiadania miejsca.
 2. Przygotowanie podania zgodnie z wzorem i dostosowanie go do własnej sytuacji.
 3. Ustalenie i odnotowanie daty, od której podanie ma obowiązywać.
 4. Złożenie podpisu przez wszystkich upoważnionych rodziców lub opiekunów.
 5. Złożenie podania w sekretariacie przedszkola lub wysłanie go pocztą.

Należy zachować kopię podania dla własnych potrzeb.

Zakończenie: Jakie konsekwencje niesie za sobą rezygnacja z miejsca w przedszkolu?

Rezygnacja z miejsca w przedszkolu to ważny krok, który może pociągnąć za sobą konieczność rozwiązania umowy z przedszkolem oraz uregulowanie ewentualnych zobowiązań finansowych. Warto również pomyśleć o znalezieniu nowej formy opieki dla dziecka oraz rozmowę z nim na temat zmiany i tego, co to dla niego oznacza. Przejrzysta komunikacja z przedszkolem ułatwi przejście przez cały proces.

Warto przeczytać  Jak przenieść dziecko do innego przedszkola?