Witaj, Subskrybuj nas newsletter i bądź na bieżąco.

July 11, 2024
Przedszkole

Kto może odebrać dziecko z przedszkola – przewodnik dla rodziców

 • Odbiór dziecka z przedszkola reguluje statut placówki i wymaga pisemnego upoważnienia.
 • Osoby upoważnione muszą być odpowiednio zidentyfikowane i często spełniać wymogi wiekowe.
 • W sytuacji rozwodu rodziców, przedszkole powinno działać na podstawie dokumentów sądowych.
 • Wszelkie wyjątki i niepewne sytuacje powinny być zgłaszane dyrekcji przedszkola w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa dzieci.

Kto może odebrać dziecko z przedszkola – zasady ogólne

Każde przedszkole posiada sformułowane w swoim statucie zasady dotyczące odbioru dzieci. Zazwyczaj wymagane jest przedstawienie upoważnienia do odbioru dziecka przez osobę trzecią, która nie jest rodzicem. Upoważnienie takie musi być pisemne i często wymaga podpisu obu rodziców, a także zgody dyrektora placówki.

Odbieranie dziecka z przedszkola to ważna i odpowiedzialna czynność. Zgodnie z przepisami prawo do odbioru dziecka mają rodzice lub upoważnione przez nich osoby. Takie upoważnienie powinno być zgodne ze statutem przedszkola i zawierać wszystkie niezbędne dane.

Wymagania dotyczące upoważnienia do odbioru dziecka

 • Imię i nazwisko dziecka
 • Imię i nazwisko osoby upoważnionej
 • Data i okoliczności, w których osoba może odbierać dziecko

W upoważnieniu do odbioru dziecka z przedszkola zwykle podawane są dane personalne osoby upoważnionej oraz okoliczności, w jakich może ona odbierać dziecko. Przedszkole może również żądać dodatkowej identyfikacji, jak np. numer dowodu tożsamości.

Wyjątki w procedurze odbioru przedszkolaka

W niektórych sytuacjach starsze dzieci mogą wracać do domu same. Na przykład, gdy droga ze przedszkola do domu jest bezpieczna i dziecko zostało odpowiednio przeszkolone do poruszania się po drodze.

Warto przeczytać  Jak przeprowadzić skuteczne zebranie z rodzicami w przedszkolu?

Chociaż przedszkola mają precyzyjne procedury dotyczące odbioru dzieci, istnieją wyjątki. Rodzice mogą decydować, w jakich warunkach dziecko może samodzielnie wracać do domu, pod warunkiem że przedszkole uzna to za bezpieczne.

Odbiór dziecka przez rodzeństwo

Odbiór dziecka przez rodzeństwo jest możliwy, jednak pod pewnymi warunkami. Rodzeństwo musi być wystarczająco dojrzałe i przez rodziców oraz przedszkole uznane za zdolne do zapewnienia bezpieczeństwa młodszemu dziecku.

Do odebrania dziecka z przedszkola przez rodzeństwo często wymagane są ograniczenia wiekowe. Niekiedy wiekiem minimalnym dla upoważnionej osoby jest 10 lat, ale może być on wyższy w zależności od regulacji danej placówki.

Protokół wydania dziecka z przedszkola

Kwestie bezpieczeństwa i dokumentacji są kluczowe przy wydaniu dziecka z przedszkola. Pracownik przedszkola sprawdza, czy osoba odbierająca dziecko widnieje na liście upoważnionych osób i czy ma przy sobie wymagane dokumenty tożsamości.

Protokół wydania dziecka z przedszkola powinien również zapisywać datę i czas odbioru dziecka, co ma związek z ewentualnymi sytuacjami awaryjnymi lub nieporozumieniami. To forma zabezpieczenia zarówno dla rodziców, jak i placówki.

Regulacje prawne a rozwód

W przypadku, gdy rodzice dziecka są rozwiedzeni, ważne jest, aby wiedzieć, kto ma prawnie uprawnienia do odbioru dziecka. Mówi o tym dokument orzeczenia sądu, który określa zakres władzy rodzicielskiej obu rodziców.

Jeżeli jeden z rodziców ma ograniczone prawa do dziecka, powinien on dostarczyć przedszkolu stosowne dokumenty sądowe. Takie środki zapobiegają niewłaściwemu odbiorowi dziecka i zabezpieczają jego interesy.

Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola

Niezbędne elementy dokumentu, który musi być zgodny ze statutem placówki, to:

 • Dane dziecka i osoby upoważnionej
 • Zakres upoważnienia
 • Czas obowiązywania upoważnienia
 • Podpis(y) rodziców

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola powinno być tworzone według wzoru przyjętego przez placówkę. Ważne jest, aby zawierało wszystkie informacje pozwalające na bezpieczny odbiór dziecka.

Warto przeczytać  Przedszkola a Ferie Zimowe: Czy Najmłodsi Uczniowie Też Mają Wolne?

Przedszkole a statutowe prawa do wydawania dziecka

Przedszkole, na podstawie własnego statutu, decyduje o zasadach wydawania dziecka. Może wprowadzić obostrzenia dotyczące wieku lub innych warunków odbioru dzieci przez osoby trzecie.

Osoba upoważniona do odbioru dziecka z przedszkola powinna być zaakceptowana przez placówkę. Przedszkole ma prawo żądać dopełnienia określonych formalności, zgodnie ze swoim wewnętrznym regulaminem.

Jak postępować w sytuacji zagrożenia lub niewłaściwego odbioru dziecka z placówki

W przypadku zauważenia jakiejkolwiek sytuacji zagrożenia lub podejrzenia niewłaściwego odbioru dziecka, należy natychmiast powiadomić dyrekcję przedszkola, a w razie potrzeby służby ratunkowe.

Działania pracownika przedszkola powinny być zawsze zgodne z procedurami bezpieczeństwa. W sytuacjach szczególnych konieczna może być także konsultacja z prawnikiem lub władzami opiekuńczymi w celu ochrony dobra dziecka.