Witaj, Subskrybuj nas newsletter i bądź na bieżąco.

April 19, 2024
Organizacja

Czy można zapisać dziecko do przedszkola w trakcie roku?

Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, czy można zapisać dziecko do przedszkola w trakcie roku? Czy przegapiłeś termin zapisów, a teraz zastanawiasz się, czy istnieje możliwość zapisania twojego dziecka do przedszkola poza standardowym terminem? A może jesteś w trakcie zmiany miejsca zamieszkania i zastanawiasz się, jak zorganizować edukację przedszkolną dla swojego dziecka w nowym miejscu? Jeżeli tak, ten artykuł jest właśnie dla Ciebie.

W artykule dowiesz się:

 • Jakie są kryteria przyjęcia dziecka do przedszkola publicznego w trakcie roku szkolnego
 • Jak zapisać dziecko do przedszkola po zakończeniu rekrutacji
 • Jak wygląda proces rekrutacji dla dzieci z rodziny wielodzietnej oraz rodziców samotnie wychowujących dzieci
 • Czym jest rekrutacja uzupełniająca i jak z niej skorzystać
 • Jak przenieść dziecko z innego przedszkola do wybranego przedszkola w trakcie roku szkolnego

Odpowiedź na pytanie, czy można zapisać dziecko do przedszkola w trakcie roku, brzmi: tak, jest to możliwe. Istnieje wiele opcji jak to zrobić, a każda z nich zależy od indywidualnej sytuacji rodziny i przedszkola. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w poniższym artykule.

Czy można zapisać dziecko do przedszkola w trakcie roku szkolnego, we wrześniu czy na miesiąc?

Wielu rodziców zastanawia się, czy można zapisać dziecko do przedszkola w trakcie roku szkolnego, a także czy możliwe jest zapisanie dziecka na krótki okres, np. na jeden miesiąc. Jest to zależne od wielu czynników, w tym od liczby wolnych miejsc w danej placówce, a także od polityki przedszkola, którą ustala dyrektor placówki.

W publicznych zespołach wychowania przedszkolnego zasady są zwykle jasne – przyjmowane są dzieci, które są mieszkańcami gminy, w której przedszkole jest zlokalizowane. Jeżeli jednak wolne miejsca pozostają, możliwe jest przyjęcie dziecka z innej gminy. Zapisanie dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego jest możliwe, jeśli są wolne miejsca. Zależy to jednak od konkretnej placówki i najlepiej jest skontaktować się bezpośrednio z dyrektorem przedszkola lub zespół administracyjny.

Bardzo ważne jest, aby pamiętać, że chcesz zapisać dziecko do przedszkola, powinieneś zrobić to jak najszybciej. Decyzja o przyjęciu dziecka do przedszkola jest zazwyczaj podejmowana przez dyrektora przedszkola, na podstawie listy dzieci, które zostały zgłoszone. W przypadku przedszkoli publicznych, liste dzieci przyjętych można zwykle znaleźć na stronie urzędu miasta lub na stronie internetowej przedszkola.

 • Zapisz dziecko do przedszkola jak najszybciej, aby zwiększyć szanse na uzyskanie miejsca.
 • Skontaktuj się z dyrektorem przedszkola lub administracją placówki, aby dowiedzieć się o dostępności miejsc i procedurze zapisu.
 • Sprawdź stronę internetową urzędu miasta lub przedszkola, aby uzyskać informacje o procesie rekrutacji i dostępnych miejscach.

Kryteria przyjęcia dziecka do przedszkola publicznego w trakcie roku szkolnego

Podjęcie decyzji o zapisaniu dziecka do przedszkola publicznego w trakcie roku szkolnego wymaga znajomości pewnych kryteriów przyjęcia. W pierwszej kolejności dyrektora placówki obowiązuje ustalenie, czy w danej placówce są wolne miejsca. Liczba wolnych miejsc jest jednym z kluczowych czynników decydujących o tym, czy Twoje dziecko zostanie przyjęte.

Warto przeczytać  Jak napisać wypowiedzenie z przedszkola - poradnik krok po kroku

Zasady przyjęcia dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego mogą się różnić w zależności od lokalnych potrzeb społecznych, jednak są pewne ogólne zasady, które zwykle są stosowane. Głównymi kryteriami są:

 • Miejsce zamieszkania – dzieci, które mieszkają bliżej przedszkola, są zazwyczaj przyjmowane w pierwszej kolejności.
 • Wiek dziecka – niektóre przedszkola preferują starsze dzieci.
 • Status rodzinny – dzieci z rodzin wielodzietnych, samotnie wychowujących lub z rodzin zastępczych mogą mieć priorytet.
 • Stopień niepełnosprawności – dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą mieć przyjęcie gwarantowane.

Jeżeli rodzice chcą zapisać dziecko do przedszkola po zakończeniu rekrutacji, mogą skorzystać z tzw. rekrutacji uzupełniającej. Wówczas dyrektor placówki przeprowadza rekrutację wśród tych dzieci, które nie dostały się do przedszkola w pierwszym terminie. W przypadku wolnych miejsc, decyzja o przyjęciu dziecka zależy od dyrektora przedszkola, który może ustalić dodatkowe kryteria. Wszystko zależy od konkretnej sytuacji i liczby wolnych miejsc.

Jak zapisać dziecko do przedszkola po zakończeniu rekrutacji?

Chociaż zapisanie dziecka do przedszkola po zakończeniu rekrutacji może wydawać się skomplikowane, w rzeczywistości istnieje kilka opcji dostępnych dla rodziców, którzy chcą zapisać swoje dzieci do przedszkolu publicznego lub prywatnego przedszkola po zakończeniu oficjalnego procesu rekrutacji. Najważniejsze, żeby wiedzieć to, że wiele przedszkoli przeprowadza rekrutację uzupełniającą, która daje drugą szansę na zapisanie dziecka do przedszkola.

W przypadku wolnych miejsc w przedszkolu, rodzice powinni skontaktować się bezpośrednio z dyrektorem placówki. Często dyrektor przedszkola ma prawo do przyjęcia dziecka w trakcie roku szkolnego, jeśli są wolne miejsca. Przy przyjmowaniu uwzględniane są kryteria takie jak stopień niepełnosprawności dziecka, czy rodzina jest wielodzietna lub czy dziecko jest wychowywane przez samotnego rodzica.

Proces zapisywania dziecka do przedszkola po zakończeniu rekrutacji

Proces zapisywania dziecka do przedszkola po zakończeniu rekrutacji wymaga kilku kroków, które zwykle obejmują:

 • Skontaktowanie się z wybranym przedszkolem w celu potwierdzenia liczby wolnych miejsc.
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go do przedszkola.
 • Przedstawienie dokumentów potwierdzających uprawnienia specjalne, jeśli dotyczy.

Rośczenie praw specjalnych

Jeśli jesteś samotnym rodzicem, twoje dziecko jest niepełnosprawne lub pochodzi z rodziny wielodzietnej, może mieć priorytet w procesie zapisywania do przedszkola. W takim przypadku konieczne jest dostarczenie odpowiednich dokumentów, takich jak prawomocny wyrok sądu rodzinnego, akt zgonu rodzica lub oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

Specjalne warunki przyjęcia dla rodziny wielodzietnej i rodziców samotnie wychowujących dzieci

Choć zasady dotyczące zapisywania dziecka do przedszkola mogą się nieco różnić w zależności od lokalnych potrzeb społecznych, istnieje wiele udogodnień dla rodziny wielodzietnej oraz rodziców samotnie wychowujących dzieci. Chodzi tu przede wszystkim o kryteria, które są brane pod uwagę przy przyjęciu dziecka do przedszkola publicznego.

W przypadku rodziny wielodzietnej, stopień wielodzietności rodziny może wpływać na szanse przyjęcia dziecka do wybranego przedszkola. Zasada jest prosta – im więcej dzieci w rodzinie, tym większa szansa na przyjęcie. Niektóre gminy mogą jednak ustalić dodatkowe kryteria, które mogą zwiększyć szanse rodziny wielodzietnej na uzyskanie miejsca w przedszkolu.

Podobnie jest w przypadku rodziców w samotnym wychowywaniu dziecka. Jeśli jesteś samotnym rodzicem, twoje szanse na zapisanie swojego dziecka do przedszkola mogą się zwiększyć. Wiele przedszkoli rozważa sytuację rodzin, w których jeden rodzic podnosi dziecko samodzielnie. Może to być związane z nieobecnością drugiego rodzica, potwierdzoną przez prawomocny wyrok sądu rodzinnego lub akt zgonu rodzica, bądź z sytuacją, w której dziecko jest wychowywane w rodzinie zastępczej.

Lista niektórych udogodnień dla tych grup:

 • Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola
 • Możliwość zapisania dziecka poza terminem, podczas rekrutacji uzupełniającej
 • W niektórych przypadkach, możliwość zrezygnowania z niektórych opłat związanych z przedszkolem

Rekrutacja uzupełniająca – szansa dla tych, którzy chcą zapisać dziecko do przedszkola poza terminem

Nie zawsze jesteśmy w stanie zapisać dziecko do przedszkola w wyznaczonym terminie. Czasem pojawiają się okoliczności, które uniemożliwiają nam złożenie dokumentów w odpowiednim czasie. W takich sytuacjach warto pamiętać o rekrutacji uzupełniającej, która odbywa się po zakończeniu głównego naboru.

Rekrutacja uzupełniająca to proces, który daje szansę na zapisanie dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego. Jest to dodatkowy cykl naboru, który jest organizowany w przypadku, gdy po zakończeniu rekrutacji głównej w danym przedszkolu publicznym pozostaną wolne miejsca. W praktyce oznacza to, że rodzice, którzy nie zdążyli złożyć wniosków w pierwszym terminie lub chcą przenieść dziecko z innego przedszkola, mają szansę na to, że ich dzieci zostaną przyjęte do wybranego przedszkola.

Warto przeczytać  Jak zapisać dziecko do przedszkola - Nabór na 2024/2025 rok

Zapisanie dziecka do przedszkola w rekrutacji uzupełniającej nie jest jednak gwarantowane i zależy od liczby wolnych miejsc w danych oddziałach przedszkolnych. Zasady tej rekrutacji mogą się różnić w zależności od lokalnych potrzeb społecznych i ustanowionych przez dyrektora przedszkola dodatkowych kryteriów.

 • Porozmawiaj z dyrektorem przedszkola, aby dowiedzieć się, czy w wybranym przedszkolu przewidziana jest rekrutacja uzupełniająca.
 • Zapoznaj się z regulaminem rekrutacji uzupełniającej na stronie internetowej urzędu miasta lub bezpośrednio w przedszkolu.
 • Przygotuj i złóż wszystkie wymagane dokumenty, takie jak: zaświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (jeśli jesteś samotnym rodzicem), akt zgonu rodzica (jeśli jest to stosowne), prawomocny wyrok sądu rodzinnego (w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej) lub inne dokumenty potwierdzające wielodzietność rodziny.

Każda sytuacja jest inna, dlatego zawsze skonsultuj się z dyrektorem placówki w celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji. Pamiętaj, że najważniejszym celem jest dobro Twojego dziecka.

Przenoszenie dziecka z innego przedszkola do wybranego przedszkola w trakcie roku szkolnego

Decyzja o przeniesieniu dziecka do innego przedszkola w trakcie roku szkolnego może być podyktowana różnymi czynnikami. Najważniejsze to zapewnienie najlepszych warunków rozwoju dla twojego dziecka. Przeprowadzka, zmiana miejsca pracy rodziców, a czasem konieczność zapewnienia lepszych warunków edukacyjnych, to tylko niektóre z przyczyn. Pamiętaj, że każde przedszkole publiczne ma obowiązek dostosować się do lokalnych potrzeb społecznych i jak najlepiej spełnić oczekiwania rodziców.

Proces przeniesienia do wybranego przedszkola

Przenoszenie dziecka do wybranego przedszkola w trakcie roku szkolnego jest możliwe tylko wtedy, gdy są wolne miejsca. Najpierw skontaktuj się z dyrektorem przedszkola, do którego chcesz zapisać dziecko. Pamiętaj, że decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor placówki, biorąc pod uwagę liczbę wolnych miejsc oraz możliwości organizacyjne danej placówki.

Co zrobić, gdy nie ma wolnych miejsc?

Jeżeli nie ma wolnych miejsc w przedszkolu pierwszego wyboru, nie rezygnuj. Możesz wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej, które prowadzi wiele przedszkoli publicznych. W tym celu warto regularnie odwiedzać stronę internetową urzędu miasta lub bezpośrednio stronę wybranej placówki. Poniżej przedstawiamy kilka kroków, które warto podjąć:

 • Sprawdź regularnie stronę internetową urzędu miasta lub stronę wybranej placówki w celu uzyskania informacji o rekrutacji uzupełniającej,
 • Skontaktuj się z dyrektorem przedszkola i wyraź zainteresowanie przeniesieniem swojego dziecka,
 • Przygotuj komplet dokumentów wymaganych przy zapisie do przedszkola.

Pamiętaj, że decyzja o przeniesieniu dziecka do innego przedszkola powinna być dobrze przemyślana. Ważne jest, aby wybrać takie przedszkole, które najlepiej odpowiada na potrzeby rozwojowe twojego dziecka.

Rozstrzygnięcie disput związane z przyjęciem dziecka do przedszkola – rola sądu administracyjnego

Zdarzają się sytuacje, w których rodzice nie zgadzają się z decyzją komisji rekrutacyjnej dotyczącą przyjęcia dziecka do przedszkola. W takim wypadku, istnieje możliwość skierowania sprawy do sądu administracyjnego. Jest to instytucja, która rozpatruje skargi i wnioski dotyczące decyzji administracyjnych, w tym również tych dotyczących przyjęcia dziecka do przedszkola publicznego. Warto jednak pamiętać, że sąd administracyjny sprawdza przede wszystkim prawidłowość procesu rekrutacyjnego, a nie ocenia merytorycznej słuszności decyzji.

Jeżeli rodzice zdecydują się na podjęcie takiego kroku, powinni pamiętać o kilku istotnych kwestiach. Po pierwsze, skargę na decyzję komisji rekrutacyjnej należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia otrzymania takiego uzasadnienia. Po drugie, skarga powinna zawierać dokładne oznaczenie decyzji, która jest przedmiotem zaskarżenia, a także oznaczenie organu, który ją wydał. Po trzecie, niezbędne jest przedstawienie argumentów, na podstawie których skarżący domaga się uchylenia lub zmiany decyzji.

 • Przygotuj dokumenty, które mogą potwierdzić Twoje argumenty, takie jak prawomocny wyrok sądu rodzinnego, potwierdzenie statusu rodziny wielodzietnej lub dowód samotnego wychowywania dziecka.
 • Potwierdź, że spełniasz lokalne kryteria przyjęcia do przedszkola.
 • Zachowaj termin składania skargi do sądu administracyjnego.
Warto przeczytać  Zerówka to szkoła czy przedszkole? Wybór najlepszego miejsca

Zwróć uwagę, że rozstrzygnięcie sądu administracyjnego jest ostateczne i wiążące dla obu stron sporu. Proces ten jednak może być czasochłonny i wymagać zaangażowania, dlatego warto rozważyć wszystkie opcje przed złożeniem skargi do sądu administracyjnego.

Ułatwienia dla rodziców w trakcie procesu zapisywania dziecka do przedszkola

Proces zapisywania dziecka do przedszkola może początkowo wydawać się skomplikowany, ale główny cel dyrektora przedszkola oraz urzędu miasta jest ułatwienie rodzicom tego zadania. Zrozumienie przepisów, kryteriów oraz procedur jest kluczowe dla pomyślnego zapisania swojego dziecka do wybranego przedszkola.

Wielu rodziców pyta się „czy można zapisać dziecko do przedszkola w trakcie roku?”. Odpowiedź jest pozytywna, jeżeli są wolne miejsca. Często zdarza się, że po zakończeniu rekrutacji, w wielu przedszkolach publicznych i szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi pojawiają się wolne miejsca. W takim przypadku, dyrektor przedszkola prowadzi rekrutację uzupełniającą.

Możliwe jest również przeniesienie dziecka z innego przedszkola do wybranego przedszkola. Jest to opcja często wybierana przez rodziców, którzy chcą zmienić placówkę dla swojego dziecka w trakcie roku szkolnego. Decyzje o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje dyrektor placówki, biorąc pod uwagę wiele czynników, między innymi liczbę wolnych miejsc w danej placówce.

Aby ułatwić proces zapisu, wiele urzędów miast umożliwia rodzicom składanie dokumentów oraz śledzenie statusu zapisu przez internet. Wystarczy wejść na stronę internetową urzędu miasta i znaleźć odpowiednią zakładkę. Dzięki temu, nie muszą oni odwiedzać urzędu czy przedszkola osobiście.

Poniżej przedstawiam listę kroków, które ułatwią Ci proces zapisywania dziecka do przedszkola:

 • Upewnij się, że zapoznałeś się ze wszystkimi kryteriami przyjęcia do przedszkola – na stronie urzędu miasta dostępna jest pełna lista przedszkoli publicznych w twojej gminie oraz kryteria przyjęcia.
 • Złóż dokumenty przez internet – wiele urzędów umożliwia składanie dokumentów przez internet, co znacznie przyspiesza proces i pozwala uniknąć kolejek.
 • Nie przegap terminu rekrutacji uzupełniającej – jeżeli nie udało Ci się zapisać dziecka w pierwszym terminie, nie rezygnuj. Często pojawiają się wolne miejsca, które są dostępne podczas rekrutacji uzupełniającej.

Pamiętaj, że decyzja o przyjęciu dziecka do przedszkola zależy od wielu czynników i nie zawsze jest możliwe zapewnienie miejsca w przedszkolu pierwszego wyboru. Ważne jest jednak, żebyś nie rezygnował i próbował znaleźć najlepsze rozwiązania dla swojego dziecka.
9. „Gdzie szukać informacji o wolnych miejscach w przedszkolach?

Jeśli chcesz zapisać dziecko do przedszkola w trakcie roku, warto regularnie sprawdzać stronę internetową urzędu miasta lub swojej gminy. Większość urzędów publikuje tam informacje o liczbie wolnych miejsc w publicznych punktach przedszkolnych. W ten sposób można szybko zareagować na wolne miejsca.

Można także skontaktować się bezpośrednio z dyrektora przedszkola, aby dowiedzieć się o ewentualnych wolnych miejscach. Niektóre przedszkola prowadzą listę rezerwową, na którą można zapisać dziecko. To daje szansę na przyjęcie dziecka do wybranej placówki, jeśli zwolni się miejsce.

Inny sposób to regularne odwiedzanie stron internetowych poszczególnych przedszkoli. Wiele z nich publikuje informacje o wolnych miejscach na swoich stronach. Pamiętaj, że szybka reakcja jest kluczowa, gdyż liczba wolnych miejsc zwykle jest ograniczona.

10. „Co zrobić, gdy nie zgadzamy się z decyzją komisji rekrutacyjnej?

Jeśli twoje dziecko nie zostało przyjęte do wybranego przedszkola, a ty nie zgadzasz się z decyzją komisji rekrutacyjnej, masz prawo do otrzymania uzasadnienia tej decyzji. W przypadku braku otrzymania takiego uzasadnienia można złożyć skargę do sądu administracyjnego.

Przed złożeniem skargi warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą prawym, który pomoże ocenić sytuację i przygotować odpowiednie dokumenty. Warto pamiętać, że podjęcie takiego kroku wymaga czasu i może być stresujące dla rodziców i dziecka.

Alternatywnie, można zwrócić się o pomoc do lokalnych organizacji społecznych lub grup wsparcia dla rodziców. Wiele z nich oferuje bezpłatne porady prawne i może pomóc w rozwiązaniu konfliktu z przedszkolem.

Czy można zapisać dziecko do przedszkola we wrześniu?

Tak, można zapisać dziecko do przedszkola we wrześniu, choć zależy to od liczby wolnych miejsc. W przypadku braku miejsc, rodzic może zdecydować się na rekrutację uzupełniającą lub przenieść dziecko z innego przedszkola.

Jak zapisać dziecko do przedszkola w trakcie roku szkolnego?

Aby zapisać dziecko do przedszkola w trakcie roku szkolnego, należy skontaktować się z dyrektorem wybranego przedszkola. Możliwe jest to także po ogłoszeniu listy dzieci przyjętych, w ramach rekrutacji uzupełniającej.

Czy można zapisać dziecko do przedszkola na miesiąc?

Zapisanie dziecka do przedszkola na miesiąc jest możliwe, jednak zależy od regulaminu danej placówki. W niektórych przedszkolach publicznych i prywatnych przedszkolach taka opcja istnieje, choć zazwyczaj wymaga wcześniejszego ustalenia z dyrektorem placówki.

Czy można zapisać dziecko do przedszkola po rekrutacji?

Jeśli z jakiegoś powodu nie udało się zapisać dziecka do przedszkola w trakcie głównej rekrutacji, istnieje możliwość skorzystania z procesu rekrutacji uzupełniającej, który odbywa się po ogłoszeniu listy dzieci przyjętych.

Leave A Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *