Witaj, Subskrybuj nas newsletter i bądź na bieżąco.

July 11, 2024
Przedszkole

Terapia integracji sensorycznej – klucz do harmonii zmysłów

Cząstki integracji sensorycznej stanowią fundament harmonijnego funkcjonowania mózgu. W naszym codziennym życiu, ciągłe stymulowanie zmysłów odgrywa kluczową rolę w działaniu całego organizmu. Jak można zadbać o prawidłowe funkcjonowanie tej niezwykle ważnej sfery?

Zapraszam do zapoznania się z artykułem, który podkreśla znaczenie terapii integracji sensorycznej – metody wspierającej harmonię zmysłów, zwłaszcza u dzieci.

 • Integracja sensoryczna jest kluczem do harmonii zmysłów i prawidłowego funkcjonowania mózgu.
 • Zaburzenia SI dają objawy takie jak nadwrażliwość na dotyk, problemy z koncentracją czy opóźnienia w rozwoju.
 • Prawidłowa terapia SI wymaga specjalistycznych pomieszczeń i doświadczonego terapeuty.
 • Zabiegi SI można wspomagać w domu poprzez odpowiednie zabawy oraz ćwiczenia sensoryczne.
 • Regularna rewalidacja i dostosowywanie planu terapii są niezbędne dla osiągnięcia najlepszych efektów.

Integracja sensoryczna – podstawy

Integracja sensoryczna (SI) jest procesem, dzięki któremu nasz mózg odbiera i przetwarza informacje pochodzące z zewnętrznego świata. To zdolność organizacji bodźców sensorycznych niezbędna do prawidłowego funkcjonowania. Bez właściwej integracji zmysłów trudno jest wykonywać nawet proste zadania.

Problemy z integracją sensoryczną objawiają się na wiele sposobów. Mogą to być trudności z koncentracją, przewrażliwość na dotyk lub dźwięki oraz opóźnione reakcje na bodźce. Objawy wymagają wnikliwej diagnozy i ewentualnej terapii

Problemy z integracją sensorycznej – symptomy

Rozpoznanie zaburzeń SI opiera się na obserwacji takich objawów, jak nadwrażliwość na bodźce czy problemy z koordynacją ruchową. Dziecko z zaburzeniami SI może również wykazywać zwiększone niepokoje oraz wybiórczość w jedzeniu.

Warto przeczytać  Rudolf Laban: Taniec, Teoria i Dziedzictwo Artystyczne

Innymi znakami ostrzegawczymi są problemy ze snem, napięciem mięśniowym i ogólną niechęcią do eksplorowania nowych aktywności. Zaburzenia te często powiązane są z opóźnieniem rozwoju mowy i umiejętności społecznych.

Teoria i założenia integracji sensorycznej

Twórczynią teorii SI jest dr A. Jean Ayres, która wykazała, że efektywne przetwarzanie sensoryczne wpływa na uczenie się i zachowanie. Plastyczność mózgowa jest fundamentem terapii, dając możliwość modelowania i usprawniania funkcji mózgu.

Podejście SI zakłada również, iż poszczególne układy zmysłów są ze sobą powiązane i wspierają się wzajemnie. Właściwie stymulowany mózg lepiej radzi sobie z reakcjami adaptacyjnymi, które są podstawą do dalszego rozwoju.

Wskazania do terapii SI

Terapia SI jest polecana dla osób z różnorodnym spektrum zaburzeń, w tym:

 • zaburzenia przetwarzania sensorycznego
 • ADHD
 • autyzm
 • opóźnienie rozwoju psychomotorycznego

Pacjenci z podwrażliwością proprioceptywną wymagają szczególnej uwagi, gdyż ich potrzeba silnych bodźców może prowadzić do zachowań ryzykownych.

Terapia SI – charakterystyka i metody

Kluczową rolę w terapii SI odgrywają specjalnie przygotowane pomieszczenia, w których dzieci mogą bezpiecznie odbierać różnorodne doznania sensoryczne. Stymulacja przedsionkowa i proprioceptywna jest realizowana za pomocą huśtawek, trampolin czy podwieszek. Popularną metodą jest metoda ruchu rozwijającego, szczególnie polecana dla dzieci, które mają problemy z integracją sensoryczną.

Terapeuci SI korzystają także z drobniejszych pomocników – od masaży, przez ćwiczenia z wykorzystaniem piasku sensorycznego, po zabawy z wykorzystaniem kołder obciążeniowych lub poduszek sensomotorycznych.

Terapia SI w praktyce – etapy i techniki

Pierwszym etapem terapii SI jest dokładna diagnoza, która pozwala na ułożenie indywidualnego planu terapii. Następnie wdraża się serię zabaw i ćwiczeń, mających na celu stymulację poszczególnych zmysłów.

Techniki stosowane w terapii SI mogą obejmować takie metody jak masaż, zabawy z materiałami o różnych teksturach czy ćwiczenia równoważne. Wszystkie działania są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

Warto przeczytać  Dodatkowe zajęcia dla dzieci z autyzmem: jak wspierać rozwój dziecka?

Terapia SI dla różnych grup wiekowych

Program terapii SI dla niemowląt opiera się na stymulacji poprzez odpowiednie zabawy. Zabiegi pielęgnacyjne takie jak masaż czy ćwiczenia ruchowe są tu niezwykle ważne.

Dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym stworzone są bardziej złożone programy uwzględniające rozwijanie ich umiejętności motorycznych i integracyjnych. Zadania wykonywane w domu pełnią funkcję uzupełniającą terapię prowadzoną przez specjalistów.

Ćwiczenia i aktywności wspomagające SI w domu

Rodzice mogą w domu prowadzić liczne zajęcia wspomagające integrację sensoryczną:

 • Zabawy z „inteligentną plasteliną” lub masą solną
 • Używanie kołder obciążeniowych
 • Stosowanie technik relaksacyjnych jak „naleśnik” czy „mumia”

Ćwiczenia te są nie tylko efektywnym wsparciem terapii, ale również sposobem na wzmocnienie więzi rodzicielskich.

Rezultaty terapii integracji sensorycznej

Efekty terapii SI bywają często zaskakujące. Obserwuje się poprawę w zakresie koncentracji, umiejętności motorycznych oraz interakcji społecznych. Ponowna diagnoza po okresie terapii pozwala na ocenę postępów i dostosowanie planu terapeutycznego.

Rozpoznawanie zaburzeń SI – kiedy szukać pomocy?

Łagodne problemy z integracją sensoryczną mogą nie wymagać natychmiastowej interwencji. Jest to jednak zawsze sygnał, aby obserwować rozwój dziecka i w razie pogorszenia sytuacji konsultować się ze specjalistą w dziedzinie integracji sensorycznej.

Pytania i Odpowiedzi

Jakie są główne założenia terapii integracji sensorycznej?

Terapia integracji sensorycznej bazuje na stymulacji poprzez specjalnie dostosowane aktywności, które wspierają rozwój zdolności dziecka do przetwarzania i reagowania na różne bodźce sensoryczne. Celem takich działań terapeutycznych jest ułatwienie dziecku interpretacji informacji zmysłowych i odpowiedniego adaptacyjnego reagowania na otoczenie, co jest szczególnie ważne w przypadku dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego.

Głównie opiera się ona na ukierunkowanej zabawie, która w kontrolowany sposób uczy dziecko selekcjonowania i organizowania informacji sensorycznych pochodzących z ich własnych zmysłów.

Jak wygląda przebieg zajęć z zakresu integracji sensorycznej?

Zajęcia integracji sensorycznej charakteryzują się serią dobranych aktywności, które są dostosowane do konkretnych potrzeb sensorycznych dziecka. Praca z wykwalifikowanym terapeutą w zakresie integracji sensorycznej polega na angażowaniu dziecka w ćwiczenia, które zazwyczaj obejmują wykorzystanie całego ciała oraz stymulację różnych systemów zmysłowych.

Warto przeczytać  Dlaczego dziecko bije w przedszkolu - Przyczyny i sposoby radzenia sobie z agresją u najmłodszych

Dziecko w trakcie tych zajęć może korzystać z różnorodnego sprzętu terapeutycznego, w tym huśtawek, balansujących podestów i materiałów do manipulacji, co ma na celu wspieranie poczucia równowagi, propriocepcji, a także rozwoju zmysłów takich jak dotyk, wzrok, słuch, węch i smak. Podczas zajęć dziecko naucza się, jak efektywnie przetwarzać bodźce sensoryczne, co przekłada się na lepszą adaptację w codziennym życiu.